.: FOTOGALERIE .: PRO ČLENY .: O SPOLKU

.: O spolku

   Myslivecký spolek Hrotovice je spolek podle Nového občanského zákoníku, sdružující občany ke společnému výkonu práva myslivosti v honitbě (nájmu honitby).
   Myslivecký spolek Hrotovice je spolek podle Nového občanského zákoníku, sdružující občany ke společnému výkonu práva myslivosti v honitbě (nájmu honitby).

   Spolek má asi 35 členů, zejména z Hrotovic a okolí.

   Spolek hospodaří (vykonává právo myslivosti – dle zákona o myslivosti a dalších dotčených předpisů) v honitbě pronajaté od Honebního společenstva Hrotovice.

   Honitba je smíšená o celkové výměře 3 244,61 ha. Z toho zemědělská půda činí 2 562,84 ha, ostatní půda 94,78 ha, lesní půda 567,94 ha a vodní plochy 19,05 ha. Uvnitř hranic honitby se nacházejí následující sídla: Město Hrotovice, Obec Odunec, Obec Zárubice, Obec Račice,  Obec Krhov a Obec Bačice.

 

  Minimální a normované stavy zvěře v honitbě jsou:

  minimální (ks) normované (ks) na ploše (ha)
srnec obecný  39  140  3185
zajíc polní  108  388  2160
bažant obecný 50  110  1000
  minimální (ks) normované (ks) na ploše (ha)
srnec obecný  39  140  3185
zajíc polní  108  388  2160
bažant obecný 50  110  1000

 

  Kontaktní osoby:

Ing. František Kazda l předseda spolku

Libor Kazda l místopředseda spolku

Petr Škoda l myslivecký hospodář